Tripartita o důchodech, pracovní době ve zdravotnictví a investičních pobídkáchOctober 30, 2004December 29, 2014admin

Poslední jednání Rady hospodářské a sociální dohody v tomto roce bylo poznamenáno nízkou účastí ministrů a v jednu chvíli odbory uvažovaly o přerušení schůze. Klíčoví ministři kompetentní k hlavním projednávaným bodům Petr Nečas, Miroslav Kalousek, Tomáš Julínek tak zachraňovali své kolegy. Posledně jmenovaný ministr hned v úvodu sklidil kritiku Jiřího Schlangera, předsedy OS zdravotnictví a sociální péče, za svůj senátorský návrh k řešení přesčasové práce ve zdravotnictví. Zdravotnické odbory spolu s Unií zaměstnavatelských svazů se shodují v tom, že Julínkův návrh si přímo říká o ústavní stížnost. Místo aby řešil výjimku z přesčasů, časově neomezeně navrhuje zvýšit základní výměru stanovené týdenní pracovní doby na 48 hodin. Princip legislativního řešení Odborového svazu zdravotnictví zásadně vyžaduje individuální souhlas zaměstnance s přesčasovou prací. Ujednání o přesčasech musí být stanoveno v kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpise. Tuto výjimku navrhuje jen do roku 2012.

Po obsáhlé diskusi se sociální partneři dohodli na vytvoření pracovního týmu, který připraví schůdné řešení. ČMKOS návrh OS zdravotnictví nepodpořila, obává se nebezpečného precedentu. Podle šéfa odborů Milana Štěcha by s takovýmito výjimkami mohli přicházet další rezorty a Česku, které má jeden z největších fondů pracovní doby, by mohl hrozit masový nárůst přesčasové práce.

Parametrické změny důchodové reformy, se kterými přichází ministerstvo práce v rámci první etapy, odbory odmítají. Dnešní čtyřicátníci či padesátníci nejsou připraveni odcházet do důchodu v 65 letech, uvedl Štěch. Odbory žádají, aby v rámci pojistné matematiky bylo přihlédnuto k rezervám, které jsou v platbách do důchodového systému, a možnostem dřívějších odchodů do důchodu u náročných profesí. Josef Středula, předseda OS KOVO, a Jan Sábel, předseda OS hornictví poukázali na problémy zaměstnanců v rizikových povoláních, kteří výrazně platí do penzijního systému, ale dožívají se v průměru 57 až 60 let. Ministr Petr Nečas několikrát zdůraznil, že je připraven jednat o podmínkách odchodu do penze těchto zaměstnanců.

Odbory i zaměstnavatelé kritizovali neobjektivní analýzu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pod vedením bývalého představitele Liberálního institutu, kterou si objednala vláda. Ta totiž navrhuje úplné zrušení investičních pobídek. Podle M. Štěcha „se odbory změně systému nebrání, odmítají však skokové zrušení pobídek bez náhrady. Je třeba zohlednit regiony stále s vysokou nezaměstnaností, kterým je třeba pomoci. Zda to bude formou přímých pobídek, či formou daňových úlev, je už jen otázkou pro vládu“.