Řešením jsou věkové kategorieMarch 17, 2009December 29, 2014admin

Náš odborový svaz sdružuje organizace z chemického, farmaceutického a energetického průmyslu, kde jsou profese, které fyzicky není možné vykonávat do 65 let. Pro příklad uvedu firmy Barum Continental Otrokovice nebo Mitas Praha. Dělníci v nepřetržitých provozech u pásů vykonávají enormní fyzickou i psychickou zátěž a mají problémy již v padesáti letech. Nedovedu si rovněž představit energetika, který ve věku 65 let leze na stožár vysokého napětí odstranit závadu. V minulosti tyto záležitosti řešily věkové kategorie. Bylo by užitečné hledat cesty, jak se k nim opět vrátit.

Dalším neřešeným problémem jsou nepřetržité provozy. Člověk, který dvacet let pracoval v nepřetržitém směnném provozu, má úplně změněný životní a pracovní rytmus, což má dopad na jeho zdravotním stav. Například v odvětví chemie existují provozy, kde lidé vyrábějí látky podezřelé z karcinogenity. V minulém roce přijala EU směrnici REACH, která pod přísnými postihy přikazuje výrobcům pravdivě označovat chemické výrobky – na druhé straně však zaměstnanci, kteří tyto látky zdraví škodlivé vyrábějí, nejsou vůbec zohledněni. Vláda nemůže vážně chtít, aby úředník v kanceláři a například horník nebo energetik odcházeli do důchodu stejně, to je v 65 letech. Důchodová reforma tohoto typu je předem odsouzená k nezdaru.