Může být vypoulené oko příznakem nemoci?April 30, 2007December 29, 2014admin

Již dva roky trpím bolestmi hlavy, nepříjemným pocitem v krku, pícháním v oku. Podle manželky mám více vyboulené oči. Prosím o sdělení, zda vyboulené oči nemohou svědčit o onemocnění nějakého orgánu, eventuálně jakému vyšetření bych se měl podrobit. 
M. V., Karlova Studánka

Vyboulení oční koule, jednostranné nebo i oboustranné, tzv. exoftalmus, je sice poměrně vzácné, vyskytuje se ale u řady očních i celkových chorob. Pacientův pocit lze objektivizovat při očním vyšetření, kdy stupeň exoftalmu měříme speciálním přístrojem – Hertlovým exoftalmometrem.

Z hlediska diagnostického je důležitá i rychlost, s jakou jev vznikl. V laické populaci bývá protruze očního bulvu spojována nejčastěji s hyperfunkcí štítné žlázy, zejména s její neléčenou formou pod obrazem Basedowovy nemoci, příčin může být ovšem víc. Může jít jak o postižení oční, zejména o nemoci očnice, ale i poruchy cévní, následek úrazu nebo zánětu. V praxi je nejdůležitější existující exoftalmus potvrdit – pacient nebo jeho okolí se mohou domnívat, že se u něj vyskytuje chorobný příznak, ačkoliv může jít jen o odchylku v mezích normy. Ve vašem případě bych právě proto, že potíže trvají již dva roky, doporučil konzultaci s ošetřujícím lékařem a eventuálně odborné oční vyšetření, které může postavení očních bulbů objektivizovat. Teprve při zjištěných odchylkách by zřejmě přicházela v úvahu specializovaná vyšetření, například endrokrinologické k vyloučení hyperfunkce štítné žlázy nebo rentgenové – CT očnice. Pocit jistoty, že u vás nejde o příznak choroby, ale o normální stav, můžete získat pouze lékařským vyšetřením, neměl byste ho proto příliš odkládat.