Kompromis odvrátil stávku v ČSAApril 17, 2008December 19, 2014admin

Stávka pilotů byla prozatím zažehnána příslibem několika různých kolektivních smluv v jednom podniku. Považujete tento postup za správný a právně opodstatněný?

M. D., Brno

V ČSA má existovat jedna rámcová smlouva a navíc každá z odborových organizací by měla mít svoji samostatnou kolektivní smlouvu. Není to běžná praxe, i když ne úplně výjimečná. Zákon č. 120 z roku 1990 o vztazích mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi upravuje v paragrafu 2 postup při kolektivním vyjednávání, jestliže u zaměstnavatele působí více odborových organizací. Zákon uvádí, že „jménem kolektivu pracovníků mohou příslušné odborové orgány působící v zaměstnavatelské organizaci vystupovat a jednat s právními důsledky pro všechny pracovníky jen společně a ve vzájemné shodě, pokud se mezi sebou a se zaměstnavatelskou organizací nedohodnou jinak“. V podstatě to znamená, že zákon preferuje jednu kolektivní smlouvu, ale nevylučuje možnost existence více kolektivních smluv. Přikláním se k jedné kolektivní smlouvě v podniku, hlavně v souvislosti se zásadou rovného zacházení. Jedna smlouva zajišťuje větší stabilitu a sociální smír na pracovišti. Pokud je kolektivních smluv více, může se stát, že zaměstnavatel se octne v permanentním kolektivním vyjednávání. K odlišnostem profesí lze přihlédnout i v jedné kolektivní smlouvě.

Z hlediska situace v ČSA je dobré, že stávka byla odvrácena, i když to co bylo přijato je kompromisem a samo o sobě ještě neznamená, že dojde k uzavření kolektivních smluv. Nejdůležitější teď bude jednání o jejich obsahu. Celý problém nastal tak, že se odbory v podniku mezi sebou nedohodly na společném postupu a ani se zaměstnavatelem. Tento postup by mohl vyvolat aktivity i v jiných odborových organizacích, aby vyvíjely tlak na zaměstnavatele a vynucovaly si touto formou samostatné kolektivní smlouvy. Výše zmíněnou událost chápu tak, že zažehnala stávku, která je vždycky tím nejkrajnějším způsobem a i vyhraná stávka poškozuje zaměstnance podniku.

JUDr. Marcela KUBĂŤNKOVĂ ,

vedoucí právního oddělení ČMKOS