Jak s cizím autem do zahraničíAugust 23, 2003December 29, 2014admin

Od příštího roku budu jezdit často za hranice. Zajímalo by mne proto, zda něco brání řidiči vyjet do zahraničí s vozidlem, které je ve vlastnictví jiné osoby nebo firmy a zda hrozí nějaké problémy na státních hranicích, případně při silničních kontrolách v zahraničí. 
K. H., Praha

Žádný právní předpis ČR nestanoví, že řidič cestující do zahraničí musí být vybaven potvrzením, že vlastník (majitel) zapůjčeného vozidla s touto cestou souhlasí. Není nám ani známo, že by takový předpis platil v některém z evropských států. Přesto lze doporučit, aby řidič takovéto potvrzení s sebou měl. Někdy se totiž stává, že občan jedoucí do ciziny s vozidlem, které není jeho vlastnictvím, má při kontrolách tamními orgány určité problémy vysvětlit, že v osvědčení o registraci vozidla, respektive v osvědčení o technickém průkazu je uveden jako provozovatel někdo jiný než řidič. Může vzniknout podezření, že jde o vozidlo odcizené.

Navíc Ministerstvo dopravy ČR obdrželo upozornění z Polské republiky, že řidiči vozidel, kteří nejsou uvedeni jmenovitě v osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), musí mít na území Polska také zplnomocnění k řízení vozidla od osoby, která je v osvědčení vozidla uvedena.