Horníci fárání do 65 let nepřežijíJune 19, 2010December 29, 2014admin

Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že odchod do důchodu v 65 letech není v zájmu nejen horníků, ale všech pracujících. Již dlouho voláme po tom, aby horníci mohli odcházet dříve do důchodu. Podobně jako tomu bylo před rokem 1989, tj. ve věku maximálně 55 let, ovšem za podmínky, že jim důchody nebudou kráceny. Požadujeme po vládě, aby s námi začala jednat o tom, jakým způsobem nahradit případný výpadek příjmů u těchto profesí. Navrhujeme například povinné připojištění ze strany zaměstnavatele nebo dopočet důchodu. Vypracovali jsme několik variant, o kterých chceme s vládou jednat, zatím však bezvýsledně. Není zájem.

Naším cílem tedy je, aby horníci odcházeli dříve do důchodu, aniž by pocítili propad životní úrovně. Víme, že v zemích EU odcházejí horníci do důchodu ve většině případů daleko dříve než ostatní populace. Je naprosto vyloučeno, aby horník vydržel pracovat v dole do svých 65 let, jak to navrhuje vládní koalice. Na minulém odborovém sjezdu nám delegáti uložili o této otázce jednat s vládami. Naši členové se sami obracejí na příslušné ministry. Například hornické odbory z OKD zaslaly dopis ministru Nečasovi, ve kterém vyzývají vládu neprodleně učinit příslušné kroky k tomu, aby horníci mohli odcházet do důchodu v 55 letech. Podobně učinili již v dubnu i hornické odbory z dolu Centrum. Zatím bez odpovědi.