Bytová družstva upevňují pozice na trhuNovember 22, 2008December 29, 2014admin

Mohl byste čtenářům Sond přiblížit strukturu a poslání vašeho svazu?

Náš svaz je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek v působnosti celé České republiky. Svým členům poskytuje odbornou metodickou pomoc především právního, ekonomického a technického charakteru a zastupuje jejich zájmy v jednání s vládou, Parlamentem a dalšími státními i nestátními organizacemi. Svaz je také členem mezinárodních družstevních organizací. V současné době sdružuje více než 750 bytových družstev a vlastníků bytových jednotek, jež vlastní či spravují přibližně 18 procent bytového fondu v zemi. Jejich správa, údržba, modernizace a rekonstrukce vyžadují každý rok více než 3,5 miliardy korun.

Na nedávné 14. valné hromadě SČMBD vám delegáti svěřili vedení svazu na čtyřleté volební období. Jaké jste si vytyčil nejdůležitější priority a kam byste chtěl svaz dovést?

Úkolem svazu bude i nadále plnit nezastupitelnou úlohu v oblasti sdružování bytových družstev, jejich reprezentace, hájení jejich zájmů vůči státní administrativě a dalším subjektům, účinný lobbing v této oblasti a metodicko-vzdělávací činnost pro široké spektrum funkcionářů i pracovníků. Ve svém dalším funkčním období budu klást velkou váhu na stabilizaci stávající členské základny a na rozšíření svazu o malá jednodomová bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, jejichž většina dosud stojí mimo náš svaz.

V čem spočívají největší úspěchy bytových družstev za uplynulé čtyři roky a na co byste chtěl navázat?

V právě uplynulém období jsme dosáhli například výrazného posílení důvěry u finančních institucí – bytová družstva vnímají jako vysoce spolehlivé klienty, u kterých prakticky neexistují problémy. Dalším úspěchem je převažující podíl bytových družstev při opravách bytů v panelových domech a výsledky spolupráce se Státním fondem pro rozvoj bydlení a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou při rekonstrukcích panelových domů s využitím státní pomoci v rámci programu PANEL. Charakteristickým znakem uplynulého období je i výrazný nárůst objemu oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků. Můžeme očekávat pokračování tohoto trendu i v příštích letech.

Co byste vzkázal politikům, kteří v devadesátých letech bytová družstva zpochybňovali jako socialistický přežitek a volali po privatizaci? V jakém postavení jsou bytová družstva dnes?

Bytová družstva našeho svazu prošla bouřlivým vývojem. Přežila různé politické koncepce a čelila mnoha výzvám. To, že dlouhodobě úspěšně existují, svědčí o správnosti družstevní myšlenky o spolupráci a solidaritě a o zásadně správné koncepci Svazu českých a moravských bytových družstev. Přesto se i Dnes najdou politici, kteří neustále družstevní systém zpochybňují a chtěli by ho likvidovat. A těm vzkazuji: Z vaší strany jde o zásadní nepochopení celosvětového hospodářského systému, protože i Evropská unie a Lisabonská strategie počítají s družstevním sektorem podnikání, vedle sektoru státního a soukromého.