Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že odchod do důchodu v 65 letech není v zájmu nejen horníků, ale všech pracujících. Již dlouho voláme po tom, aby horníci mohli odcházet dříve do důchodu. Podobně jako tomu bylo před rokem 1989, tj. ve věku maximálně 55 let, ovšem za podmínky, že jim důchody nebudou kráceny. Požadujeme po vládě, aby…