Mohl byste čtenářům Sond přiblížit strukturu a poslání vašeho svazu? Náš svaz je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek v působnosti celé České republiky. Svým členům poskytuje odbornou metodickou pomoc především právního, ekonomického a technického charakteru a zastupuje jejich zájmy v jednání s vládou, Parlamentem a dalšími státními i nestátními organizacemi. Svaz…